ATIK SU ARITMA

2021 yılında 7.9 milyar olan dünya nüfusu her geçen gün artmakta ve farklı sorunları yanında getirmektedir. Artan nüfus ile birlikte sanayileşmeninde artmasıyla atık miktarı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Atık su arıtma tesisleri kurularak bunun önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Analiz

Projelendirme

Maliyet Çalışması

Teklif

paket arıtma

BİYOLOJİK ARITMA

Mayer Kimya Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünitemiz; evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan ve havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli olup evsel nitelikli atıksuların arıtılması için tasarlanan üstün özellikli kompakt sistemlerdir. Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.

KİMYASAL VE ENDÜSTRİYEL ARITMA

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşların üretim prosesleri sonucu oluşan atık sularını geri kazanılması ve bertaraf edilmesi amacıyla kurulmuş olan atık su arıtma tesisleridir. Bu atık su arıtma tesisleri sektör ve atık su karakterine göre özel olarak planlanmaktadır. Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması amacı ile dizayn edilen atık su arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atık su miktarı, atık suyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir.

kimyasal arıtma
gri su arıtma

GRİ SU ARITMA

GRİ SU Konutlardan ve okul, hastane gibi küçük işletmelerden kaynaklanan, insanların günlük yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan atık sular evsel atık sular olarak tanımlanmaktadır. EN 12056-1 gri suyu, az kirlilik oranına sahip olan ve üriner atık olmayan kirli su olarak tanımlamaktadır. Evsel atık sular gri su ve siyah su olmak üzere iki akımda değerlendirilmektedir. Genellikle duştan, banyodan, lavabodan, çamaşır ve bulaşık makinelerinden gelen sular gri su olarak tanımlanırken geriye kalan tuvalet suları ise siyah su olarak tanımlanmaktadır.