Fiziksel Arıtma Sistemleri

Fiziksel arıtma sistemleri atık su ya da pis suda bulunan katı maddelerin farklı yöntemlerle sudan uzaklaştırılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu yöntemler genel olarak elekler, süzgeçler, çökeltme, dengeleme, yüzdürme havuzları ve bazı filtrelerden oluşmaktadır.

Fiziksel arıtma sistemlerinde kullanılan işlem süreçlerini yakından inceleyecek olursak;

Izgaralar

Su içerisindeki katı maddelerin sistem bileşenlerine verebileceği zararları ortadan kaldırmak amacıyla fiziksel arıtma sisteminde bulunan bir sistemdir. Bu ızgaralar farklı madde hacimleri için farklı aralık değerlerine sahip ızgaralardır. Burada sisteme giren katı maddelerin büyük bölümü engellenerek daha ince filtreleme yapan bileşenlere ulaşmadan sudan uzaklaştırılır. Fiziksel arıtma sistemindeki ızgaraların temizlenme şekli manuel veya otomatik temizleme sistemleri gibi farklı şekillerde olabilmektedir.

Elekler

Su içerisinde yüzen veya askıda kalan partikülleri uzaklaştırmak için kullanılır. Farklı aralıklara sahip bu elekler kaba ve ince elek gibi kategorilere ayrılmaktadır.

Kum tutucular

Atık suda bulunan kum, çakıl ve benzeri partikülleri sudan uzaklaştırmak için kullanılır. Böylece sistemindeki pompa ve diğer hareketli parçaların aşınma veya hasar görme durumları engellenir. Ayrıca sonraki proseslerdeki tıkanmaların da önüne geçer.

Yüzer Madde Tutucuları

Atık su içerisinde bulunan ve su üzerinde yüzebilen, yoğunluğu sudan düşük olan maddeleri ayrıştırmakta kullanılır. Fiziksel arıtma sistemlerinde eğer yoğun miktarda yağ ve benzeri maddeler geçiyorsa bu filtrenin bulunması gerekmektedir.

Fiziksel arıtma tesislerinin işlem basamakları genel olarak yukarıdaki gibidir.

Dengeleme Havuzları

Fiziksel arıtma sistemleri içerisindeki proseslerde suyun debisini dengede tutmak için kullanılmaktadır. Ayrıca atık su içerisinde kalan maddelerin çökerek sistemi tıkamasını engellemek için karıştırıcılara da ev sahipliği yapmaktadır.

Çökeltim Havuzları

Yoğunlukları sudan yüksek olan maddelerin bu havuzlarda çökeltilerek sistemden ayrıştırılmasını sağlamaktadır.

Fiziksel Arıtma Sistemi Nerelerde Kullanılır?

Bu sistemler atık su arıtma ihtiyacının bulunduğu hemen her durumda kullanılabilmektedir. Özellikle belediyeler tarafından kullanılan fiziksel atık su arıtma sistemleri suyun doğaya deşarj edilirken ekolojik çevrede yaratacağı tahribatı ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *