Atık Su Arıtma Sistemleri

Mayer Kimya, çeşitli atık su arıtma uygulamaları için tasarlanmış, yüksek verimli, tam otomatik olarak çalışan ve herhangi bir operatör müdahalesi gerektirmeyen standart kompakt üniteler üretmektedir.  İhtiyaç duyulan atıksu arıtma sisteminin projelendirilmesi için çeşitli aşamalarla ilerlemektedir.


Atık Su Arıtma Sistemleri
  1. Analiz

Bu aşamada işveren ile birlikte koordine çalışarak, işletmenin ihtiyacı ve istekleri doğrultusunda veriler toplanır. Hangi kirleticilerin giderileceği, üretilecek suyun kalitesi, çamur bertarafı gibi bilgiler çalışanlarımız tarafından projelendirme aşaması için kesinleştirilir. Evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuyun arıtılması için öncelikle atıksuyun karakteristiği belirlenir. Atıksuda bulunan kirletici maddelerin belirlenmesi, atıksu arıtma tesisi tasarımlarında etken rol oynadığından yapılan çalışmalarla atıksuyun kirlilik karakteri belirlenir.

Mevcut ise atıksuyun analiz raporu bu aşamada gereklidir. Eğer mevcut değilse laboratuvarımızda su analizi yapabileceğimiz gibi akredite laboratuvarlara da yönlendirme yapabilmekteyiz.

  • Projelendirme

Mayer Kimya, atıksu arıtma sisteminin uzun vadeli güvenilir olması için ilk yatırım maliyetinin yanı sıra işletme ekonomisi de göz önünde bulundurur. İşletme ekonomisini göz ardı etmeyen bir projede; tesiste kullanılan makine ve ekipmanların maliyeti, etkin bir arıtım işlemi için enerji gereksinimi ve gelecekteki enerji birim fiyatı, tesisinin mevcut üniteler ile uyum içinde işletilip işletilemeyecekleri, gelecekteki olası bir kapasite artırımının kolaylıkla gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği gibi konular saptanır. Mayer Kimya Atıksu Arıtma Sistemleri güvenilir olmalı, minimum bakım gereksinimi göstermeli, uzun ömürlü olmalı, arıza ihtimali düşük ekipmanlara sahip olmalı, kolay uygulanabilmeli ve işletilebilmeli, tüketim maddeleri az olmalı, ses ve koku sorunu yaratmamalı, az elemanla işletilebilmeli, kolay gözlenebilmeli, kapasite artışlarına uyum sağlayabilmelidir.

Analiz sürecinde topladığımız veriler ile prosese göre ihtiyaç duyulan sistem seçimi yapılır arıtma tipi ve işletim özellikleri mühendislerimiz tarafından titizlikle tasarlanır.

Sistem için gerekli servis ve bakım ihtiyaçları doğrultusunda program oluşturulur.

  • Maliyet Çalışması

Arıtma sistemi projelendirildikten sonra tarafımızdan maliyet çalışması yapılır.

  • Teklif

Projelendime ve maliyet çalışması aşamaları sonlandıktan sonra Mayer Kimya, işletmenin ihtiyacı olan sistemin teklifini müşteriye sunar.