Atık Su Arıtma Nedir?

Atık su arıtma en basit ifade ile genel kullanım veya endüstriyel amaçla kullanılan suyun doğaya salınmadan önce doğaya zararlı bileşenlerden ayrıştırılması işlemidir. Bu işlemde su içerisindeki kimyasal maddeler arıtma sistemi içerisinde sudan uzaklaştırılır ve doğaya zararsız bir su salınır. Genellikle sanayide kullanılan atık su arıtma sistemleri pek çok canlının yaşamının bağımlı olduğu doğal su kaynaklarına zarar vermemek için kilit öneme sahiptir.

Sanayi devriminde beri artan sanayileşme ve sanayide kullanılan büyük hacimlerde suyun ilk yıllarda doğaya salınması canlı hayatı üzerinde büyük sorunlara yol açmıştır. Bu sebeple özellikle son 50 yıldır atık su arıtma sistemleri neredeyse tüm ülkelerde sanayi tesisleri için zorunlu kılınmıştır. Üretim ve hammadde işleme aşamalarında kullanılan suyun gerekli düzenlemeler ölçüsünde arıtılmaması hem gelecek nesiller için büyük sorunlara yol açmakta hem de şirketlere büyük cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Atık yönetimi ve atık su arıtma işlemlerini yeterli düzeyde sağlayamayan şirketlerin faaliyetlerinin durdurulmasına kadar pek çok ceza uygulanmaktadır. Önümüzdeki süreçte daha da sıkılaşacak olan iklim ve çevre koruma ile ilgili yasal düzenlemeler bu konunun ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.

Atık su arıtma işlemleri genel olarak yukarıda görebileceğiniz süreçlerden oluşmaktadır.

Atık su arıtma işlemleri genel olarak yukarıda görebileceğiniz süreçlerden oluşmaktadır.

Atık Su Arıtma Sistemlerinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Atık su arıtma işlemleri birden fazla yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan en çok kullanılan yöntemler:

  • Kimyasal atık su arıtma
  • Fiziksel atık su arıtma
  • Biyolojik atık su arıtma

şeklindedir.

Kimyasal Arıtım İşlemleri

Bu işlemlerde havuza alınan suyun içerisine eklenen belli kimyasallarla içerisindeki kirleticilerde reaksiyon yaratılması ve zararlı maddelerin çökeltilmesi yöntemiyle uygulanır.

Fiziksel Arıtım İşlemleri

Herhangi bir kimyasal veya biyolojik süreç uygulanmadan su içerisindeki kaba atıkların ve fiziksel mekanizmalarla ayrıştırılması ve su içerisinden süzülmesi şeklinde yapılmaktadır.

Biyolojik Arıtım İşlemleri

Suyun içerisinde bulunan zararlı maddelerin bakteriler yardımıyla parçalanması ve sudan ayrıştırılması şeklinde uygulanır. Evsel ve endüstriyel anlamda kullanılabilmektedir.

Atık Su Arıtma Maliyetleri

Genel olarak atık su arıtma işlemlerinde yukarıdaki yöntemler kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda suyun içeriği aynı anda birden çok yöntemi bir arada kullanmayı gerektirmektedir. Bu da maliyetlere etki etmektedir. Bir atık su arıtma sisteminin tam maliyetini ortaya çıkarabilmek için öncelikli olarak iyi bir fizibilite çalışması yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada arıtıma girecek suyun genel özellikleri ve istenen çıkış suyu özelliklerine göre atık su arıtma mekanizmaları oluşturulmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *