Fiziksel Arıtma Sistemleri

Fiziksel arıtma sistemleri atık su ya da pis suda bulunan katı maddelerin farklı yöntemlerle sudan uzaklaştırılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu yöntemler genel olarak elekler, süzgeçler, çökeltme, dengeleme, yüzdürme havuzları ve bazı filtrelerden oluşmaktadır.

Fiziksel arıtma sistemlerinde kullanılan işlem süreçlerini yakından inceleyecek olursak; Continue reading

Atık Su Arıtma Nedir?

Atık su arıtma en basit ifade ile genel kullanım veya endüstriyel amaçla kullanılan suyun doğaya salınmadan önce doğaya zararlı bileşenlerden ayrıştırılması işlemidir. Bu işlemde su içerisindeki kimyasal maddeler arıtma sistemi içerisinde sudan uzaklaştırılır ve doğaya zararsız bir su salınır. Genellikle sanayide kullanılan atık su arıtma sistemleri pek çok canlının yaşamının bağımlı olduğu doğal su kaynaklarına zarar vermemek için kilit öneme sahiptir.

Sanayi devriminde beri artan sanayileşme ve sanayide kullanılan büyük hacimlerde suyun ilk yıllarda doğaya salınması canlı hayatı üzerinde büyük sorunlara yol açmıştır. Bu sebeple Continue reading